Deservirea tehnică

Deservirea tehnică — este o etapă importantă în viaţa fiecărui automobil.

Periodicitatea deservirii tehnice este reglamentată de carnetul de deservire.

Comments are closed.