Deservirea tehnică


Deservirea tehnică — este o etapă importantă în viaţa fiecărui automobil.Periodicitatea deservirii tehnice este reglamentată de carnetul de deservire.
 
 
Trebuie să supui vehiculul tău Ford operaţiilor de revizie, fie la intervalul de distanţă fie la cel anual (oricare din ele are loc mai întâi), pentru a-l menţine în condiţie optimă şi a evita reparaţii costisitoare.

Este foarte important ca operaţiunile de revizie să fie efectuate pe toată durata de viaţă a vehiculului, fie la intervale de distanţă, fie la intervale lunare (oricare situaţie survine prima). 

Lucrările implicate de fiecare operaţiune de revizie vor varia în funcţie de modelul, vechimea şi kilometrajul vehiculului. La cerere, reprezentantul tău îţi va oferi cu plăcere o copie a programului de întreţinere, în care sunt menţionate toate operaţiunile de revizie aplicabile vehiculului tău. 

 

Comments are closed.